جلسه روسای استعدادیابی والیبال کشور در فریدون کنار

جلسه روسای استعدادیابی والیبال کشور در فریدون کنار

سرکار خانم مهسا آراسته و جناب آقای احمد دشتی به عنوان نمایندگان والیبال قم در جلسه روسای استعدادیابی والیبال کشور در فریدونکنار شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی هیئت والیبال قم ، جلسه روسای استعدادیابی هیئت های والیبال سراسر کشور در فریدونکنار برگزار شد و مربیان استعدادیاب از نقاط مختلف کشور در این جلسه شرکت کردند. این جلسه جهت هماهنگی و انجام برنامه های استعداد یابی در سال جاری بود.

خانم مهسا آراسته به نمایندگی از والیبال بانوان قم و آقای احمد دشتی به عنوان نماینده والیبال مردان قم در زمینه استعدادیابی در این جلسه حضور داشتند.
جلسه روسای استعدادیابی والیبال کشور در فریدون کنار
جلسه روسای استعدادیابی والیبال کشور در فریدون کنار
جلسه روسای استعدادیابی والیبال کشور در فریدون کنار
جلسه روسای استعدادیابی والیبال کشور در فریدون کنار

ادامه مطلب