ثبت نام کلاس مربیگری درجه 3 والیبال آقایان

ثبت نام کلاس مربیگری درجه 3 والیبال آقایان


برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 والیبال آقایان
زمان برگزاری آخر بهمن 94
شرایط : حداقل سن 20 سال
حداقل مدرک تحصیلی : دیپلم
واریز مبلغ 350.000 تومان به شماره کارت

6104.3372.2538.7842
بانک ملت
بنام خانم نسرین رامین
و ارسال مدارک و سند واریزی به ایمیل
Info@qomvolleyball.ir
و یا @dorsanet
مهلت ثبت نام و تکمیل تا تاریخ 15 بهمن 94
به ثبت نام های بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود
روابط عمومی هیئت والیبال
@qomvolleyball

ادامه مطلب