صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی

صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی

صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدر نهایی مسابقات والیبال ساحلی استان گرامیداشت شهدای مدافع حرم
مورخ 14 اسفند 94 طبق برنامه اعلام شده 14 تیم شرکت کننده در مسابقات ساحلی در یک ماراتون نفس گیر با هم به مسابقه پرداختند که در نهایت تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی راه پیدا نمودند و تیم های شهید سراجی و فدک بزرگسالان بازی رده بندی را انجام می دهند .


برنامه بازی های فینال و رده بندی والیبال ساحلی

جمعه 21 اسفند 94
ساعت 9 صبح دیدار رده بندی : بزرگسالان فدک - شهید سراجی

ساعت 10 صبح دیدار نهایی : الماس عرشه - شهید زلفی گل

مکان زمین ساحلی آتش نشانی جمکران
روابط عمومی هیئت والیبال استان

صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی
صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی
صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی
صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی
صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی
صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی
صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی
صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی

صعود تیم های شهید زلفی گل و الماس عرشه به دیدار نهایی والیبال ساحلی

ادامه مطلب