مسابقات نیمه نهایی لیگ والیبال استان

مسابقات نیمه نهایی لیگ والیبال استان


مسابقات نیمه نهایی لیگ والیبال استان قم - جمعه 2 بهمن ماه 94
سالن شهید طاهریان

تیم های صنایع شیر ژال و فدک از گروه اول و تیم های لبنیران و جوان از گروه دوم به نیمه نهایی این دوره از مسابقات صعود نمودند .

ادامه مطلب