نتایج هفته دوم لیگ مردان والیبال استان قم

نتایج هفته دوم لیگ مردان والیبال استان قم

هفته دوم لیگ مردان والیبال استان قم با برد تیم های نظام مهندسی ، لبنیران ، فدک و کریمه همراه بود .
هفته دوم لیگ والیبال استان از ساعت 14 در سالن شهید طاهریان آغاز گردید که نتایج ذیل رقم خورد .پ:

نظام مهندسی 3 - نوجوانان کریمه 0
لبنیران 3 - سیمیانوین 0
فدک 3 - برنامه و بودجه 0
بزرگسالان کریمه 3 - نیروی انتظامی 1

نتایج هفته دوم لیگ مردان والیبال استان قم

ادامه مطلب