همایش بزرگ والیبال باشگاه های استان قم

همایش بزرگ والیبال باشگاه های استان قم


همایش بزرگ والیبال باشگاه های استان قم روز پنجشنبه 26 شهریور ماه 94 در خانه والیبال قم (سالن شهید طاهریان ) با حضور پیشکسوتان محترم آقایان استاد فرهمند موحد . استاد طباطبایی ، استاد یگانه ، استاد علمی ، استاد امینی ، استاد عبدیخانی ، استاد خلیفی ، استاد جانقربان ، استاد حسن امینی و دوستان ارجمند آقایان علوی ، محمودی ، غیاث آبادی و ...... خانواده های محترم ورزشکاران برگزار گردید و در پایان هدایایی به رسم یادبود به پیشکسوتان محترم و باشگاهها از طرف هیات والیبال اهدا شد .
برآورد اساتید محترم از برگزاری همایش مثبت و آینده والیبال استان را در گرو حمایت از باشگاهها بیان داشتند . تعداد شرکت کنندگان بصورتی بود که خانه والیبال مملو از ورزشکاران و نمایشی عظیم از فعالیت سه باشگاه فعال به نام های سیمیا نوین ، کریمه و فدک بود .

همایش بزرگ والیبال باشگاه های استان قم
همایش بزرگ والیبال باشگاه های استان قم
همایش بزرگ والیبال باشگاه های استان قم
همایش بزرگ والیبال باشگاه های استان قم

ادامه مطلب